Thuật ngữ tiếng Anh quan trọng khi dịch thuật chuyên ngành Kinh tế

ITT – Xã hội ngày càng phát triển, kèm theo đó là kinh tế cũng phát triển song song với sự tiến bộ của thế giới. Để có thể hòa nhập với sự biến đổi của thị trường thì bạn phải thay đổi bản thân thích ứng với môi trường này, và một trong những thay đổi đầu tiên và tiêu biểu, chắc chắn là bạn phải biết tiếng Anh, mà đặc biệt là thuật ngữ Kinh tế bằng tiếng Anh thì bạn mới có thể theo kịp sự đổi mới.

Qua bài viết dưới đây, Viet Green Translation xin chia sẻ với các bạn một số thuật ngữ trong dịch thuật chuyên ngành Kinh tế bằng tiếng Anh nhé!

thuật ngữ Kinh tế bằng tiếng Anh-popular.

Thuật ngữ Kinh tế bằng tiếng Anh Dịch sang tiếng Việt
Abolish Bãi bỏ, hủy bỏ
Absolute security An toàn tuyệt đối
Accompany Đi kèm
Account holder Chủ tài khoản
Achieve Đạt được
Adaptor Thiết bị tiếp trợ
Administrative cost Chi phí quản lý
Beneficiary Người thu hưởng
Authorize (Authorization) Cấp phép
BACS Dịch vụ thanh toán tự động giữa ngân hàng
Bank card Thẻ ngân hàng
Banker Người của ngân hàng
Bankrupt Bust Vỡ nợ, phá sản
Carry out Tiến hành
Cash card Thẻ rút tiền mặt
Cash flow Lưu lượng tiền
Cashier Nhân viên thu, chi tiền
Cashpoint Điểm rút tiền mặt
Central switch Máy tính trung tâm
CHAPS Hệ thống thanh toán bù trừ tự động
Charge card Thẻ thanh toán
Check-out till Quầy tính tiền
Cheque card Thẻ séc
Cheque clearing Sự thanh toán séc
Circulation Sự lưu thông
Clear Thanh toán bù trừ
Codeword Ký hiệu (mật)
Collect Thu hồi (nợ)
Commission Tiền hoa hồng
Constantly Không dứt, liên tục
Consumer Người tiêu thụ
Correspondent Ngân hàng cơ quan hệ đại lý
Cost Phí
Counter Quầy (chi tiêu)
Crossed cheque Séc thanh toán bằng chuyển khoản
Current account Tài khoản vãng lai

 

VIET GREEN TRANSLATION - Speedy translation, Quickly success !
Head Office: P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
T: 024.66888684   M: 0989.313339
Branch Offices:
Quang Binh: 64 Hoang Dieu Str, Dong Hoi City, Quang Binh
T:  0232.3868666 M: 090 3295 730
Ho Chi Minh: 54 Năm Châu, P.11, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
T:  028.22 656666   M: 0988262616
Website: www.dichthuatxanh.com | www.dichthuatcongchung.info
Email: dichthuatxanh2016@gmail.com | dichthuatcongchungxanh@gmail.com 
BACK TO TOP