Đặt lịch phỏng vấn visa Đức khẩn năm 2016

HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ HẸN PHỎNG VẤN XIN VISA ĐỨC

GỌI TƯ VẤN NHANH TẠI 1900 6920 HOẶC 01235 333 331 HOẶC GỬI MẶT HỘ CHIẾU ĐẾN VISA@DULICHXANH.COM.VN

Vào các đường dẫn sau Quý vị có thể tự đăng ký hẹn làm việc trong hệ thống đăng ký hẹn của Đại sứ quán cho mục đích:

1. Xin cấp thị thực Đức (thời gian: thứ hai đến thứ sáu, từ 08.30 – 11.30 giờ)

2. Xin cấp hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu phổ thông Đức (thời gian: thứ ba đến thứ sáu, từ 08.00 – 09.00 giờ; Trong trường hợp khẩn cấp có thể gửi đề nghị xin cấp hộ chiếu)

3. Xin chứng thực chữ ký cho việc mở tài khoản của sinh viên đi du học Đức (thời gian: thứ hai đến thứ sáu, từ 08.30 – 10.00 giờ)

 

Appointment-System of the German Foreign Office —

Please choose an area

Passport/ Hộ chiếu Đức

Application for german passports (Please book separate appointments for each applicant) Please notice that -only- applications for german passport holders can be registered here. All other applications will -not- be recognized and automatically canceled. All visa applications have to be done in the corresponding category.

Đặt đơn xin cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông Đức (Người xin cấp hộ chiếu phải đăng ký riêng một hẹn cho bản thân). Xin lưu ý: Mục này -chỉ- dành cho việc đăng ký hẹn nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu Đức. Nếu đăng ký nhầm hẹn nộp hồ sơ xin cấp thị thực vào mục này, thì đăng ký không được công nhận và sẽ tự động bị xóa. Đăng ký hẹn nộp hồ sơ xin cấp thị thực phải được thực hiện trong mục dành cho riêng cho việc này.


Visa/ Thị thực

Visa application (Please book separate appointments for each visa applicant)

Nộp hồ sơ xin cấp thị thực (Đăng ký riêng hẹn nộp hồ sơ cho từng trường hợp xin cấp thị thực)


STUDENTS-Authorization of signature for account opening / Chứng thực chữ ký cho việc mở tài khoản của SINH VIÊN

STUDENTS - Authorization for sig

nature f

Sau khi đã điền thông tin vào hệ thống đặt hẹn Quý vị sẽ nhận được E-Mail xác nhận lịch hẹn. Khi đến sứ quán theo lịch hẹn Quý vị mang theo bản in của E-Mail xác nhận hẹn này và tất cả các giấy tờ cần thiết khác.

Xin lưu ý:

Trường hợp số hộ chiếu của người đặt đơn không đúng với số hộ chiếu đã được dùng để đăng ký lịch hẹn trên hệ thống, người đặt đơn sẽ không được vào nộp đơn mà phải đặt một lịch hẹn mới.

Đến làm việc không đặt hẹn trước, đăng ký hẹn không đúng mục đích, cũng như hồ sơ giấy tờ không đầy đủ đều không được chấp nhận.

Quý vị có thể tự hủy hẹn đã đăng ký và đăng ký lại hẹn mới, thời gian chờ đợi để được đăng ký hẹn mới là 24 giờ sau khi hủy hẹn cũ. Hẹn đã đăng ký cho ngày đã qua hoặc cho ngày đang diễn ra không thể hủy được nữa, trong trường hợp này Quý vị chỉ có thể đăng ký hẹn mới sớm nhất là cho ngày làm việc kế tiếp.

Nhân viên của Đại sứ quán không đăng ký hẹn thay cho Quý vị, đề nghị Quý vị không gửi câu hỏi liên quan tới việc này tới Đại sứ quán hoặc nhân viên của Đại sứ quán.

or account opening

 

These appointements are --only-- available for the authorization of signature for account opening at the Deutsche Bank.

and --NOT-- for visa application.

 

 

Chứng thực chữ ký cho việc mở tài khoản của SINH VIÊN.

 

Hẹn làm việc này -- chỉ -- dành cho mục đích xin chứng thực chữ ký để mở tài khoản tại ngân hàng Deutsche Bank, -- không -- được sử dụng cho mục đích xin cấp thị thực.

Sau khi đã điền thông tin vào hệ thống đặt hẹn Quý vị sẽ nhận được E-Mail xác nhận lịch hẹn. Khi đến sứ quán theo lịch hẹn Quý vị mang theo bản in của E-Mail xác nhận hẹn này và tất cả các giấy tờ cần thiết khác.

Xin lưu ý:

Trường hợp số hộ chiếu của người đặt đơn không đúng với số hộ chiếu đã được dùng để đăng ký lịch hẹn trên hệ thống, người đặt đơn sẽ không được vào nộp đơn mà phải đặt một lịch hẹn mới.

Đến làm việc không đặt hẹn trước, đăng ký hẹn không đúng mục đích, cũng như hồ sơ giấy tờ không đầy đủ đều không được chấp nhận.

Quý vị có thể tự hủy hẹn đã đăng ký và đăng ký lại hẹn mới, thời gian chờ đợi để được đăng ký hẹn mới là 24 giờ sau khi hủy hẹn cũ. Hẹn đã đăng ký cho ngày đã qua hoặc cho ngày đang diễn ra không thể hủy được nữa, trong trường hợp này Quý vị chỉ có thể đăng ký hẹn mới sớm nhất là cho ngày làm việc kế tiếp.

Nhân viên của Đại sứ quán không đăng ký hẹn thay cho Quý vị, đề nghị Quý vị không gửi câu hỏi liên quan tới việc này tới Đại sứ quán hoặc nhân viên của Đại sứ quán.

BACK TO TOP