• Báo giá làm hộ chiếu, giá làm giấy phép lao động, báo giá xin cấp thẻ tạm trú, biểu giá hỗ trợ chứng minh tài chính; giá dịch vụ tư vấn xin cấp thẻ apec, giá tư vấn xin quốc tịch, giá dịch vụ làm lý lịch tư pháp, giá xin hợp hóa lãnh sự
  • Theo quy định của cục quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài - việt kiều khi vào Viêt Nam chỉ được cấp Visa ngắn hạn. Để tạm trú lâu dài tại Việt Nam theo đúng quy định pháp luật Việt Nam người nước ngoài phải có giấy phép lao động để làm được visa dài hạn (thẻ tạm trú 3 năm)

  • Báo giá làm giấy phép lao động, Dịch vụ tư vấn làm giấy phép lao động, Hướng dẫn làm giấy phép lao động, Những thông tin cần làm giấy phép lao động; Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động; Báo giá gian hạn giấy phép lao động

BACK TO TOP