• Giá dịch vụ làm thẻ Apec, Bảng giá xin thẻ Apec, Lệ phí xin cấp thẻ ABTC, biểu giá dịch vụ thẻ apec toàn quốc, giá tư vấn xin thẻ apec nhanh, làm thẻ apec giá rẻ
  • Bảng giá làm thẻ apec tháng 8.2014, giảm giá làm thẻ apec, khuyến mại làm thẻ apec, dịch vụ xin cấp thẻ Apec nhanh, gia hạn thẻ apec giá rẻ nhất Việt Nam, tư vấn cấp tốc hồ sơ xin cấp thẻ apec lần đầu
  • Những dịch vụ có ký hiệu (*) là chưa bao gồm lệ phí do cơ quan Cục quản lý xuất cảnh hoặc các cơ quản có quyền hạn cấp thẻ Apec. Các lệ phí này khách hàng phải có trách nhiệm thanh toán căn cứ trên các hóa đơn do các cơ quan đó đã thu tiền.

BACK TO TOP