Dịch thuật Sách chuyên ngành Khoa học

DỊCH SÁCH KHOA HỌC XÃ HỘI

Khoa học xã hội các môn khoa học nghiên cứu về các phương diện con người của thế giới. Nó được phân thành nhiều chuyên ngành khác nhau như Nhân chủng học,  Truyền tin học, Nghiên cứu về văn hóa, Kinh tế học, Giáo dục, Địa lý học nhân văn,Sử học, Ngôn ngữ học, Khoa học chính trị, Tâm lý học,Chính sách xã hội, Xã hội học, Phát triển (xã hội) học...

 

Do vậy đặc thù của sách của chuyên ngành XH thường là những nội dung lý luận, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu những quy luật xã hội và những hiện tượng xã hội. Qua đó,  đánh giá thực trạng các hiện tượng xã hội, các hành vi của con người cùng với những định chế xã hội, định hướng hành vi của họ; được thực hành các kỹ năng nghiên cứu sự khác biệt của các nhóm xã hội trong các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội.
Dịch sách lĩnh vực khoa học xã hội không những phải giỏi về ngoại ngữ mà còn yêu cầu rất cao về văn hóa nói chung và có tính chất thực tiễn xã hội nói riêng

Chúng tôi hân hạnh cung cấp dịch vụ dịch sách chuyên ngành khoa học xã hội theo yêu cầu của Quý khách.

Quý khách liên lạc với chúng tôi để được báo giá và tư vấn!

 

VIET GREEN TRANSLATION - Speedy translation, Quickly success !
Head Office: P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
T: 04.66888684 | 04.36285414   F: 84.4.36285415   M: 0989.313339
Branch Offices:
Quang Binh: 64 Hoang Dieu Str, Dong Hoi City, Quang Binh
T:  052.3868666 | 052.3836333  - F: 84.52.3836336 - M: 090 3295 730
Ho Chi Minh: 15B1 Dong Son Str, 7 Ward, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh
T:  08.66828483 | 08.22 656666   M: 01235 333 331    
Website: www.dichthuatxanh.com | www.dichthuatcongchung.info
Email: dichthuatxanh2016@gmail.com | visa@dulicxanh.com.vn
BACK TO TOP