Dịch sách quân sự, dịch tài liệu vũ khí chiến tranh

DỊCH SÁCH QUÂN SỰ | DICH TÀI LIỆU VŨ KHÍ CHIẾN TRANH | DỊCH TÀI LIỆU KHOA HỌC HÌNH SỰ

Nghệ thuật quân sự có tính lịch sử trải dài theo thời gian, nói về lịch sử quân sự theo mốc thời gian chúng ta có thể chia ra thành 5 giai đoạn: giai đoạn cổ đại, trung đại, cận đại, chiến tranh thế giới thứ 1, và chiến tranh thế giới thứ 2. Chiến tranh cổ đại có nhiều cuộc chiến tranh, kéo dài. Cùng với việc xuất hiện chiến tranh, trên thực tế cũng đã nảy sinh nghệ thuật quân sự. Trải qua quá trình tích lũy kinh nghiệm lâu dài đã dần dần tổng kết, khái quát thành lý luận về chiến lược quân sự. có thể dẫn chứng như binh Pháp Tôn Tử thành sách vào khoảng năm 496 – 453 trước công nguyên. Giá trị to lớn của “Binh pháp Tôn Tử” trước hết chính là những quan điểm về chiến tranh, tác động của chiến tranh và sự đánh giá khá chính xác về vai trò chiến tranh trong đời sống xã hội loài người.

Chiến tranh thế giới cận trung đại có đặc điểm của châu Âu ở thời kỳ hình thành và phát triển chế độ phong kiến là tình trạng cát cứ. Các lãnh chúa tiến hành chiến tranh nhằm thôn tính lẫn nhau diễn ra triền miên. Do nước nhỏ, quân ít, bên phòng thủ lợi dụng địa thế xây dựng các thành quách kiên cố để phòng ngự. Bên tiến công vì chưa có vũ khí để đột phá nhanh nên thường áp dụng phương pháp bao vây dài ngày.

 Chiến tranh thế giới cận đại  là thời kỳ hình thành chủ nghĩa tư bản, ở châu Âu do cách tuyển mộ lính đánh thuê nên không thể tổ chức những đội quân đông người. Tinh thần chiến đấu thấp của binh lính cũng không cho phép thực hiện chiến lược quân sự có tính kiên quyết và tích cực.

Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai có đặc trưng phát triển mạnh trên cả 3 lĩnh vực: chiến lược quân sự, chiến dịch và chiến thuật.Hơn nữa, sự phát triển theo hướng tác chiến tập trung hiệp đồng binh chủng, quân chủng với quy mô rất lớn, cơ giới hóa phát triển nhanh. Sự phát triển các lực lượng vũ trang và uy lực của binh khí, kỹ thuật, dẫn đến phương pháp mới triển khai chiến lược lực lượng vũ trang, khác với các cuộc chiến tranh đã qua.

 Dịch sách quân sự dựng không những phải giỏi về ngoại ngữ mà còn yêu cầu rất cao về vốn kiến thức sống và văn hóa của từng giai đoạn lịch sử của chiến tranh

  Chúng tôi hân hạnh cung cấp dịch vụ dịch sách chuyên ngành quân sự theo yêu cầu của Quý khách.

 Quý khách liên lạc với chúng tôi để được báo giá và tư vấn!

VIET GREEN TRANSLATION - Speedy translation, Quickly success !
Head Office: P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
T: 04.66888684 | 04.36285414   F: 84.4.36285415   M: 0989.313339
Branch Offices:
Quang Binh: 64 Hoang Dieu Str, Dong Hoi City, Quang Binh
T:  052.3868666 | 052.3836333  - F: 84.52.3836336 - M: 090 3295 730
Ho Chi Minh: 15B1 Dong Son Str, 7 Ward, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh
T:  08.66828483 | 08.22 656666   M: 01235 333 331    
Website: www.dichthuatxanh.com | www.dichthuatcongchung.info
Email: dichthuatxanh2016@gmail.com | visa@dulicxanh.com.vn
BACK TO TOP