Làm cách nào để hủy hoặc thay đổi lịch hẹn trong trường hợp ông/bà làm mất mã số ID?

Xin chú ý: Nếu đương đơn không muốn huỷ hoặc thay đổi lịch hẹn thì không cần phải dùng đơn này để xin lại mã số xác nhận; Ông/Bà không được phép vào trụ sở của bộ phận Lãnh Sự Quán nếu không mang theo tờ xác nhận lịch hẹn.

Nếu ông bà làm mất mà số ID của cuộc hẹn của Ông/Bà và Ông/ Bà muốn thay đổi hoặc huỷ lịch hẹn đang có, Ông/Bà có thể xin lại mã số ID bằng cách sử dụng mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ gửi cho ông/Bà mã số ID tới địa chỉ thư điện tử của Ông/Bà trong vòng 1 đến 2 ngày làm việc.

Ông/Bà có thể sử dụng mã số ID truy cập vào trang web: đặt hẹn phỏng vấn trên mạng để huỷ hoặc thay đổi lịch hẹn.

 

(*) Bắt buộc

Họ: *

Tên: *

Số hộ chiếu: *

Ngày hẹn phỏng vấn: *

Địa chỉ email: *

Số điện thoại liên lạc: *

 

Mọi thông tin làm visa Mỹ xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235 333 331
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info
W: www.daisuquan.info

 

Các bài viết khác

BACK TO TOP