Trục xuất Canada - Luật Deport

Theo qui định của đạo luật IRPA, bất cứ ai không phải là công dân Canada đều có thể bị trục xuất (deport) khỏi Canada nếu vi phạm pháp luật và phụ thuộc vào thời gian bị kết án.

Vào ngày 28 tháng 6 năm 2002 đạo luật IRPA đã thay đổi những điều khoản có thể dẫn đến lệnh trục xuất và những hạn chế về quyền được khiếu nại đến Bộ phận khiếu nại nhập cư (IAD) trực thuộc Ủy ban nhập cư và tị nạn (IRB).

Đối với người thường trú nhân (Permanent Residents)
Người thường trú nhân có thể là đối tượng bị trục xuất nếu vi phạm pháp luật Canada và có khả năng thụ án ít nhất 10 năm (bất chấp hình phạt thực tế) hoặc đã bị kết án tù nhiều hơn 6 tháng ở các cấp tòa án (điều 36(1) của IRPA). Một điều rất quan trọng là không ai tự động bị trục xụất nếu không phạm tội tại Canada. Một đại diện của Ủy ban an ninh xã hội và phòng vệ khẩn cấp Canada sẽ xem xét tình huống cụ thể của từng trường hợp và trong một vài trường hợp cụ thể sẽ chấp nhận không áp dụng lệnh trục xuất. Tuy nhiên người đại diện sẽ tham chiếu đến Bộ phận nhập cư của Ủy ban nhập cư (IRB) nhằm ban hành lệnh dỡ bỏ quyết định trục xuất theo điều 44(2) của IRPA. 

Một điểm quan trọng theo IRPA rằng người trường trú nhân (permanent resident) sẽ mất quyền khiếu nại của lệnh trục xuất đến bộ phận IAD của Ủy ban nhập cư và tị nạn IRB nếu họ đã bị kết án bằng hoặc trên 2 năm (điều 64(2) của IRPA). Người thường trú nhân chỉ có thể yêu cầu tòa án liên bang (Federal Court) xem xét lại quyết định trục xuất nhưng giới hạn ở mức xem có sai lầm gì trong thủ tục pháp lý hay không. Tuy nhiên người thường trú nhân có án phạt tù ít hơn 2 năm có quyền kháng án lệnh trục xuất đến IAD nhằm xem xét trên cơ sở nhân đạo

Công dân nước ngoài
Công dân nước ngoài được định nghĩa là không phải công dân Canada hoặc thường trú nhân. Giới hạn của việc trục xuất người nước ngoài thông thường thấp hơn thường trú nhân. Một người nước ngoài có khả năng bị truy tố hoặc phạm tội bất kể thời gian kết án, có thể bị trục xuất (theo điều 36(2)(a) và điều 36(3)(a) của IRPA). Người nước ngoài chỉ có quyền kháng cáo đến IAD nếu chỉ khi họ có thị thực (visa) nhập cư dài hạn hoặc có tình trạng đang được bảo vệ (protected person), bao gồm cả diện tị nạn (điều 63(3) của IRPA).

 

Mọi thông tin làm visa định cư Canada xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235 333 331
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info
W: www.daisuquan.info

Các bài viết khác

BACK TO TOP