• Làm hộ chiếu nhanh nếu bị mất với dịch vụ giá cả rất hợp lý. Khi bạn đăng ký làm dịch vụ hộ chiếu nhanh của chúng tôi, bạn sẽ được chăm sóc phục vụ làm hộ chiếu đúng như đã thỏa thuận với Quý khách. Thuận mua vừa bán, quý khách sẽ trả tiền dịch vụ xứng đáng với những gì chúng tôi đã tư vấn để Quý khách có được tấm hộ chiếu đúng thời gian mong muốn.
  • Phí làm hộ chiếu (passport fee) nằm trong Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
  • Dịch vụ làm hộ chiếu khẩn, Tư vấn làm hộ chiếu nhanh lần đầu toàn quốc, Xin cấp hộ chiếu nhanh tại Hà Nội, Dịch vụ xin hộ chiếu khẩn tại Hồ Chí Minh, Làm hộ chiếu VIP tại Đà Nẵng, xin cấp hộ chiếu nhanh tại Hồ Chí Minh

BACK TO TOP