Bảng phí bảo hiểm du lịch trong nước của Bảo hiểm ACE

Bảng phí bảo hiểm du lịch trong nước của bảo hiểm ACE dành cho người Việt Nam hoặc người nước ngoài du lịch tại Việt Nam.

BẢNG PHÍ BẢO HIỂM NỘI ĐỊA

Số ngày bảo hiểm Phí bảo hiểm/Người/Chuyến (USD)
1 - 4 days 6.40 7.90 11.50
5 - 6 days 8.30 10.20 14.80
7 - 8 days 10.10 12.40 18.00
9 - 10 days 11.20 13.80 20.10
11 - 14 days 15.10 18.60 26.90
15 - 22 days 21.10 25.90 37.60
23 - 30 days 26.40 32.50 47.10
@ extra week 5.40 6.60 9.60

 

HẠN MỨC ĐỀN BÙ

  All in USD      
No. PLAN COVERAGE
PHẠM VI BÀO HIỂM
Maximum Limit/Person
Giới hạn tối đa/ Người được bảo hiểm
Plan D-Silver
D-Bạc
Plan D-Gold
D-Vàng
Plan D-Platinum
D-Bạch Kim
1 Medical Expenses incurred for Injury and Sickness incurred during the Trip
Chi phí y tế phát sinh do Thương tích và Ốm đau phát sinh trong Chuyến đi
50,000 80,000 100,000
2 Hospital Confinement Cash
Pays for every complete day the Insured Person is hospitalised due to covered Injury and Sickness
Trợ cấp nằm viện
Trả cho mỗi ngày người được bảo hiểm phải nằm viện do Thương tích và Ốm đau được bảo hiểm
50/day up to 1000 50/day up to 1000 50/day up to 1000
3 Emergency Medical Evacuation (within Vietnam)
Di chuyển y tế khẩn cấp (trong lãnh thổ Việt Nam)
100,000 100,000 unlimited
4 Repatriation of Mortal Remains (within Vietnam)
Hồi hương thi hài (trong lãnh thổ Việt Nam)
100,000 100,000 unlimited
5 Direct Repatriation of Mortal Remains to Home Country
Hồi hương thi hài về nước nguyên xứ
100,000 100,000 unlimited
6 Compassionate Visit
Pays for incidental expenses for the visit of one Family Member if the Insured person can not be evacuated and requires hospitalisation for more than 5 days
Thăm viếng người bệnh
Trả cho chi phí phát sinh để một Thành viên gia đình đến chăm sóc người được bảo hiểm khi NĐBH không thể di chuyển khẩn cấp và phải nằm viện trên 5 ngày
3,000 3,000 3,000
7 Personal Accident - AD&D
Tai nạn cá nhân
60,000 80,000 150,000
8 Aircraft Hijacking: USD 100 for every 8 hours
Không tặc (USD 100 cho mỗi 8 tiếng)
200 200 200
9 Baggage Loss & Damage (max. US$300/item, Lap-Top Computer up to US$1,000)
Mất mát và Thiệt hại hành lý (USD 200/món, máy laptop USD 1000)
2,000 2,000 3,000
10 Loss of Personal Money & Travel documents
Mất mát tiền bạc và giấy tờ thông hành
300 300 500
11 Automatic Extension of the Period of insurance
Gia hạn thời hạn bảo hiểm
Yes Yes Yes
12 Cover in the event of Terrorism
Bảo hiểm trong trường hợp khủng bố
Yes Yes Yes
13 ACE Assistance Service
Dịch vụ ACE Assistance
Yes Yes Yes

* Thời hạn mua bảo hiểm tối đa: 90 ngày

* Các thông tin cần có để mua bảo hiểm: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số hộ chiếu (hoặc số CMND nếu là người Việt Nam)

* Mức phí trên là mức phí công bố của ACE dành cho khách hàng mua bảo hiểm trực tiếp tại ACE hoặc các đại lý khác. Riêng tại Viet Green Travel (đại lý chính thức của ACE), quý khách hàng sẽ được tặng huê hồng hấp dẫn.

TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM VIET GREEN TRAVEL -  ĐẠI LÝ BẢO HIỂM ACE - DU LỊCH XANH

Tel: 04.36285414 - Fax: 04.36285415

Hotlines 24/24: 0988262616/ 0989313339                                             

Email: sales@dulichxanh.com.vn

Website: www.dulichxanh.com.vn

BACK TO TOP