• Danh sách các vị trí thực tập tại Mỹ, chương trình đào tạo nhận lương tại Mỹ, danh sách các ngành kinh tế và thương mại tại Mỹ, đăng ký tham dự chương trình thực tập tại Mỹ

  • Các vị trí thực tập đào tạo tại Mỹ trên trang web Du học Xanh: www.duhocxanh.com là vị trí tiêu biểu nhằm giúp người tham gia có khái niệm về nội dung thực tập đào tạo. Vị trí đó có thể là đang mở, cũng có thể đã đóng. Nếu vị trí bạn muốn đã đóng thì vẫn hãy đăng ký tham gia bởi vị trí mới có thể đến bất kỳ lúc nào và sẽ ưu tiên hồ sơ nộp sẵn.
  • Chương trình Thực tập đào tạo có lương tại Mỹ J-1 visa: Là chương trình do Vụ Giáo dục và Văn hoá thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ban hành, loại visa: J-1, Thực tập (Internship): 6 tháng, 12 tháng, Đào tạo (Training): 6, 12 hoặc 18 tháng. Riêng ngành du lịch khách sạn tối đa 12 tháng

BACK TO TOP