Chương trình Định Cư Mỹ theo Visa EB-5 thẻ xanh cho cả gia đình

Chương trình Định Cư Mỹ theo Visa EB-5 thẻ xanh cho cả gia đình

CÁC YÊU CẦU VÀ THỜI GIAN HOÀN TẤT HỒ SƠ DI TRÚ

•  Vốn đầu tư theo quy định là USD 500,000 (Năm trăm nghìn đô la Mỹ) từ thu nhập hợp pháp.   Hoàn vốn sau 5 năm + lãi. •  Nhà đầu tư phải từ 21 tuổi trở lên. Không có bất cứ yêu cầu nào khác về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, ngôn ngữ, v.v..
•  Một người đầu tư thì cả gia đình nhận được thẻ xanh ở Mỹ. Nhà đầu tư cùng vợ hoặc chồng, con cái dưới 18 tuổi, tất cả đều đủ điều kiện định cư định cư tại Mỹ và được hưởng chính sách giáo dục miễn phí công lập- các phúc lợi xã hội khác.
•  Nhà đầu tư phải nộp đơn xin loại bỏ điều kiện thường trú ( mẫu I-829) sau khi đã đi Mỹ được 1 năm 9 tháng.
•  Sau 5 năm đến Mỹ, nhà đầu tư và gia đình có thể nộp đơn xin trở thành công dân Mỹ và có hộ chiếu Mỹ nếu họ đã sống tại Mỹ được hơn 30 tháng trong vòng 05 năm.

TIẾN TRÌNH NỘP HỒ SƠ

•  Ứng viên ký các thoả thuận liên quan đến chương trình EB-5 và chuẩn bị giấy tờ.
•  Mở tài khoản tại Hong Kong và chuyển số tiền đầu tư theo quy định vào tài khoản này.
•  Chuyển vốn đầu tư vào tài khoản phong toả của Công ty Quản lý Quỹ Gulf Coast và các chi phí hành chính vào các tài khoản của CWH
•  Nộp đơn, với sự hỗ trợ của luật sư Mỹ.
•  Nhận thư chấp thuận của USCIS cho mẫu I-526.
•  Vốn đầu tư sẽ được chuyển từ tài khoản phong toả đến tài khoản của Công ty Quản lý quỹ Gulf Coast. Thời gian đầu tư bắt đầu được tính từ lúc này.
•  Nhận thư của USCIS thông báo kiểm tra sức khoẻ và hẹn phỏng vấn. Sau đó tiến hành phỏng vấn và nhận visa cư trú. •  Đến Mỹ và nhận thẻ xanh có điều kiện.
•  Sau 2 năm, nộp đơn xin loại bỏ điều kiện thường trú với mẫu I-829. Nhận “ Thẻ Xanh vĩnh viễn”.
•  Sau 05 năm, số tiền đầu tư được hoàn trả cho nhà đầu tư dưới dạng cổ phiếu ưu  đãi.

Mọi thông tin làm visa định cư Mỹ xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235 333 331
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info
W: www.daisuquan.info
BACK TO TOP