Hướng dẫn phỏng vấn xin visa Mỹ diện thị thực K (Kết hôn)

Hướng dẫn phỏng vấn xin visa Mỹ diện thị thực K (Kết hôn)

THƯ HẸN PHỎNG VẤN DÀNH CHO ĐƯƠNG ĐƠN XIN THỊ THỰC K

Hồ sơ xin thị thực K của đương đơn hiện đã sẵn sàng để phỏng vấn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM. Để được phục vụ tốt hơn, đương đơn cần đọc hướng dẫn của chúng tôi và chuẩn bị kỹ hồ sơ của mình. Nếu có thắc mắc, đương đơn có thể đọc thông tin tại website của chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn trên mạng theo địa chỉ: http://hochiminh.usconsulate.gov/contact/ivinquiries.html.


Nếu vì bất kỳ lý do gì mà đương đơn không thể tham dự phỏng vấn theo thời gian đã hẹn, đương đơn cần gởi cho chúng tôi yêu cầu xếp lại ngày phỏng vấn khác. Trong trường hợp đương đơn muốn hoãn việc xét hồ sơ xin thị thực của đương đơn trong một năm hoặc lâu hơn, đương đơn cần gởi thông báo hoãn hồ sơ cho chúng tôi mỗi năm hai lần và báo cho chúng tôi biết khi đương đơn sẵn sàng đến phỏng vấn. Hồ sơ của đương đơn có thể bị huỷ bỏ nếu đương đơn không liên lạc với chúng tôi trong vòng một năm kể từ ngày gởi thư mời phỏng vấn hoặc kể từ ngày cuối cùng đương đơn liên lạc với lãnh sự quán. Yêu cầu xếp lại ngày phỏng vấn phải được thực hiện theo mẫu đơn trên mạng của chúng tôi tại địa chỉ: http://hochiminh.usconsulate.gov/contact/ivinquiries.html


 Không có gì đảm bảo trước là thị thực sẽ được cấp. Vì thế, chúng tôi khuyến cáo đương đơn không nên sắp xếp chuẩn bị rời Việt Nam, thanh lý tài sản, thôi việc hoặc mua vé máy bay trước khi đương đơn nhận được thị thực. Nếu đơn xin thị thực của đương đơn được chấp thuận vào lúc phỏng vấn, thị thực sẽ được giao đến nhà của đương đơn trong vòng 2 tuần. Tất cả các đương đơn xin thị thực di dân đều phải sử dụng dịch vụ giao nhận. Hình thức nhận thị thực trực tiếp tại Lãnh sự quán đã không còn áp dụng. Phí giao nhận thị thực là 77.000 đồng hoặc 165.000 đồng tuỳ theo địa chỉ của đương đơn. Phí này phải trả bằng đồng Việt Nam tại quầy EMS ở Lãnh sự quán. Trong một số trường hợp thị thực không được cấp ngay do thủ tục hành chánh hoặc do không đủ tiêu chuẩn.


Đương đơn cần nộp cả bản chính và bản sao những giấy tờ liệt kê bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lại những giấy tờ bản chính sau khi phỏng vấn. Tất cả những giấy tờ không phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh và công chứng. Người dịch thuật phải đảm bảo có đủ khả năng pháp lý để dịch và thông tin dịch thuật phải chính xác. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu đương đơn cung cấp bản dịch tiếng Anh của một  Các hình thức phạt khi đương đơn trình bày sai số giấy tờ tiếng Việt.  sự thật: Đương đơn cần lưu ý rằng chữ ký của đương đơn trên bất kỳ mẫu đơn xin cấp thị thực nào cũng đồng nghĩa với việc đương đơn bảo đảm rằng tất cả các thông tin mà đương đơn cung cấp đều đúng sự thật và chính xác. Cá nhân đương đơn phải tự chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, ngay cả trong trường hợp một nhân viên đại lý du lịch hoặc một người nào khác đã chuẩn bị hồ sơ cho đương đơn. Nếu hồ sơ của đương đơn có bất kỳ giấy tờ không trung thực hay sự trình bày gian dối nào, đương đơn có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ được cấp thị thực đến Hoa Kỳ.


Đương đơn không được gởi bất kỳ giấy tờ nào đến văn phòng chúng tôi trước ngày phỏng vấn của đương đơn. Đương đơn sẽ nộp những giấy tờ này vào ngày phỏng vấn.

Đương đơn phải sắp xếp các giấy tờ theo đúng thứ tự được liệt kê dưới đây và tách riêng tất cả các giấy tờ bản chính. Mỗi đương đơn phải có một bộ hồ sơ riêng. Việc đương đơn không nộp đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu có thể làm trì hoãn việc cấp thị thực.


1. Thư mời phỏng vấn: Khi đến Lãnh sự quán, đương đơn trình thư mời phỏng vấn này cho nhân viên Bảo Vệ để vào cổng và nộp thư mời cho nhân viên Phòng Lãnh sự để nhận số thứ tự.
 

2. Lệ phí: Hai liên của biên lai đóng tiền (MRV) do Ngân Hàng Citibank cấp. Mỗi đương đơn, bất kể trong độ tuổi nào, phải trả lệ phí là 240 Đô La Mỹ. Đương đơn cần xuất trình thư mời phỏng vấn, đóng lệ phí và nhận hai liên biên lai thu tiền. Địa chỉ ngân hàng Citibank là Toà Nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM. Ngân hàng Citibank mở cửa từ 8:30 đến 11:30 buổi sáng và 1:00 - 3:30 buổi chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Lệ phí phải trả trực tiếp bằng tiền đô-la Mỹ. Lưu ý: Đối với hồ sơ được tái chấp thuận từ Sở Di Trú, đương đơn KHÔNG đóng lệ phí này.


3. Hình cho thị thực: Hai (2) hình màu nguyên mặt cho mỗi đương đơn. Đương đơn phải ghi tên và ngày tháng năm sinh phía sau mỗi tấm hình. Đương đơn có thể xem thêm thông tin về yêu cầu cụ thể đối với hình cho thị thực và danh sách một số tiệm chụp hình tại TP.HCM trên trang 7.
 

4. Các mẫu đơn xin thị thực DS-156, DS-156K, DS-230 Phần I: Vui lòng lưu ý rằng mẫu đơn DS-160 KHÔNG áp dụng cho đương đơn xin thị thực loại K. Mỗi đương đơn có tên trong thư mời phỏng vấn phải hoàn tất bằng tiếng Anh các mẫu đơn liệt kê dưới đây. Ký tên vào những trang cần thiết của các mẫu đơn trừ mẫu DS-156K; riêng mẫu đơn này đương đơn sẽ phải ký tên trước sự chứng kiến của viên chức lãnh sự vào ngày phỏng vấn. Đương đơn có thể tải các mẫu đơn này tại địa chỉ: http://travel.state.gov/visa/forms/forms_1342.html hoặc http://evisaforms.state.gov/


 Mẫu đơn DS-156 (làm thành hai bản):§ Đương đơn phải hoàn tất mẫu đơn điện tử trực tuyến, in 2 bản của mẫu đơn, trang mã số và dán hình trên cả 2 bản của mẫu đơn này.
 Mẫu đơn DS-156K: chỉ dành cho đương đơn chính xin thị thực hôn phu / hôn thê (K1).§
§ Mẫu đơn DS-230 Phần I: Khi điền các mẫu đơn này, ở mục số 13, đương đơn lưu ý cung cấp địa chỉ nơi đương đơn đang thực sự sống và số điện thoại của đương đơn, không phải địa chỉ của đương đơn trên hộ khẩu nếu hai địa chỉ này khác nhau.
5. Chứng minh nhân dân: Bản chính và bản sao.


6. Hộ chiếu: Bản chính và bản sao. Hộ chiếu phải còn hiệu lực ít nhất 8 tháng kể từ ngày cấp thị thực. Chúng tôi yêu cầu mỗi đương đơn nộp một bản sao hộ chiếu riêng, kể cả trẻ em sử dụng chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ.


7. Hộ khẩu: Bản chính và bản sao.

8. Giấy khai sinh của đƣơng đơn: Bản chính và bản sao. Nếu đương đơn là con nuôi hoặc đương đơn có nhận con nuôi, đương đơn phải nộp thêm giấy cho nhận con nuôi hợp pháp.

9. Giấy khai sinh của ngƣời bảo lãnh: Bản chính và bản sao. Trong trường hợp người bảo lãnh không có giấy khai sinh, viên chức Hoa Kỳ sẽ xem xét và hướng dẫn them cho đương đơn khi phỏng vấn.


10. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:
 Bản chính và bản sao: Giấy chứng nhận kết hôn dành đối với đương đơn xin thị thực loại K-3.§
* Bản chính và bản sao: Bằng chứng hợp pháp về việc chấm dứt hôn nhân trước đây của đương đơn như: Giấy ly hôn hoặc Giấy chứng tử của vợ/ chồng cũ (nếu có). Vui lòng sắp xếp các giấy tờ theo trình tự thời gian.
* Bản chính và bản sao: Bằng chứng hợp pháp về việc chấm dứt hôn nhân trước đây của người bảo lãnh như: Giấy ly hôn hoặc Giấy chứng tử của vợ/ chồng cũ (nếu có). Vui lòng sắp xếp các giấy tờ theo trình tự thời gian.


11. Bản chính giấy chấp thuận (nếu cần) do người cha/mẹ còn lại không cùng đi đinh cư xác nhận và ký cho phép những người con dưới tuổi vị thành niên (dưới 18 tuổi) xuất cảnh sang Hoa Kỳ cùng với đương đơn.


12. Bản chính Lý lịch tư pháp số 2: Lý lịch tư pháp số 2 được cấp trong vòng một năm bởi Sở Tư Pháp tỉnh/ thành phố nơi đương đơn đang sinh sống hoặc nơi đương đơn cư trú hợp pháp theo Hộ khẩu, được yêu cầu đối với mỗi đương đơn từ 16 tuổi trở lên. Để biết thêm thông tin về Giấy lý lịch tư pháp Việt Nam, vui lòng truy cập: http://travel.state.gov/visa/fees/fees_5455.html?cid=8987.


13. Bản chính Trích lục tƣ pháp do cảnh sát nƣớc ngoài cấp: Đối với đương đơn từ 16 tuổi trở lên, phải nộp Trích lục tư pháp được cấp ở tất cả các quốc gia nơi đương đơn đã cư trú ít nhất 6 tháng kể từ khi đủ16 tuổi. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://travel.state.gov/visa/fees/fees_3272.html

 

14. Hồ sơ tiền án tiền sự: Bản chính và bản sao (nếu có): Các đương đơn từng bị kết án phải nộp bản sao có công chứng của mỗi án tích và bất kỳ án tù nào, cho dù sau đó đương đơn được hưởng những ân xá hay bất kỳ hình thức khoan hồng nào khác. Các án tích cần bao gồm đầy đủ thông tin về các tình tiết liên quan đến việc phạm tội của đương đơn và phán quyết của tòa, bao gồm bản án, hình phạt hay các hình thức phạt tiền mà người bị kết án buộc phải thi hành.
 

15. Hồ sơ quân đội: Bản sao (nếu có): Các đương đơn đã từng phục vụ trong quân đội ở bất kỳ quốc gia nào đều phải nộp 1 bản sao hồ sơ quân đội của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trên trang web: http://travel.state.gov/visa/fees/fees_3272.html.
 

16. Kết quả kiểm tra sức khoẻ: Vui lòng không mở phong bì có niêm phong do phòng khám cung cấp. Đương đơn cần làm theo các bước sau:


 Bước 1: Khám sức khoẻ tại các phòng khám do Lãnh sự quán chỉ định. Đương đơn phải khám sức khoẻ trước khi đến chích ngừa tại Trung Tâm Kiểm Dịch Thành phố Hồ Chí Minh. Thông thường đương đơn sẽ nhận được kết quả khám sức khỏe trong vòng hai ngày. Khi đến các phòng khám, đương đơn cần mang theo thư mời phỏng vấn, hộ chiếu, hai tấm hình thị thực và lệ phí. Lệ phí khám sức khoẻ đối với mỗi đương đơn từ 15 tuổi trở lên là 130 đô-la Mỹ và mỗi đương đơn dưới 15 tuổi là 100 đô-la Mỹ.

Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ chấp nhận tiền đồng Việt Nam. Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) chỉ chấp nhận tiền đô-la Mỹ.

Dưới đây là địa chỉ hai phòng khám:

* Bệnh viện Chợ Rẫy, Khoa Khám Xuất Cảnh 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, Điện thoại: (84-8) 3856 5703 Website: http://www.choray.vn/
 

* Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) 1B Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Điện thoại (84-8) 3822 2058 / 3822 2057. Website: http://www.iom.int.vn/joomla/index.php

Bác sĩ phụ trách khám cho đương đơn sẽ trao đổi với đương đơn về kết quả khám sức khoẻ và các yêu cầu điều trị cần thiết. Đương đơn phải tiến hành điều trị tại các phòng khám do Lãnh sự quán chỉ định nếu được yêu cầu.


 Bước 2: Chích ngừa: Sau khi hoàn tất việc khám sức khoẻ, đương đơn được yêu cầu phải đi chích ngừa. Lệ phí chích ngừa tuỳ thuộc vào độ tuổi của đương đơn và các loại chích ngừa được yêu cầu. Đương đơn cần đem theo tất cả hồ sơ chích ngừa trước đó khi đến Trung Tâm Kiểm Dịch Thành Phố Hồ Chí Minh tại số 40 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, điện thoại (84-8) 3844 5306.


17. Hồ sơ bảo trợ tài chính: Người bảo lãnh phải điền đầy đủ thông tin, ký tên và nộp bản chính mẫu đơn bảo trợ tài chính (mẫu I-134) cho đương đơn chính và một bản sao cho mỗi đương đơn phụ thuộc sẽ cùng đi đến Mỹ với đương đơn chính. Mẫu đơn này có thể tải tại trang web: http://www.uscis.gov. Bản chính của mẫu I-134 phải đi kèm giấy thuế hoàn chỉnh của người bảo lãnh trong năm gần nhất. Tốt hơn hết là bản khai thuế thu nhập hoàn chỉnh do Sở Thuế Liên Bang (IRS) cấp (trước đây là mẫu 1722). Tuy nhiên, mẫu W-2 và bản khai thuế liên bang (mẫu 1040), bao gồm đầy đủ các trang thuế liên quan, có thể được chấp nhận trong một vài trường hợp.
Đối với trường hợp có người đồng tài trợ: Ngoài những giấy tờ tài chính nêu trên, phải nộp thêm bằng chứng về tình trạng cư ngụ hợp pháp tại Hoa Kỳ như bản sao giấy khai sinh, hộ chiếu, giấy nhập tịch, hoặc thẻ thường trú nhân. Viên chức sẽ quyết định vào buổi phỏng vấn xem có chấp nhận người đồng tài trợ hay không.


18. Bằng chứng về mối quan hệ: Đương đơn cần chuẩn bị toàn bộ bằng chứng để chứng minh mối quan hệ của đương đơn với người bảo lãnh và với các thành viên phụ thuộc trong gia đình đi cùng (nếu có).
 Vui lòng đề tên, ghi rõ từng mục theo trình tự thời gian và phân thành hai nhóm: trước và sau khi đính hôn/kết hôn.

* Bằng chứng có thể bao gồm nhưng không giới hạn riêng các hình ảnh, thư từ, hoá đơn điện thoại và những bằng chứng có liên quan khác để chứng minh với viên chức lãnh sự về mối quan hệ thực sự của đương đơn với người bảo lãnh. Xin lưu ý là đương đơn phải lấy hình ảnh ra khỏi album và chỉ mang theo những hình ảnh rời.
 Nếu đương đơn chính có con đi cùng , đương đơn cần chuẩn bị sổ đăng ký hộ khẩu cũ, học bạ cũ, hình ảnh cũ, giấy chứng sinh của bệnh viện, sổ gia đình công giáo… để chứng minh mối quan hệ với đương đơn chính.


CONSULATE GENERAL OF THE UNITED STATES OF AMERICA
Consular Section-Immigrant Visa Unit
4 Le Duan Blvd., District 1, Ho Chi Minh City
Website: http://hochiminh.usconsulate.gov
Appointment package for K – November 2012


YÊU CẦU VỀ HÌNH CHO THỊ THỰC
Mỗi đương đơn xin visa phải nộp 4 tấm hình chụp đầy đủ nguyên gương mặt của đương đơn, hình không được viền khung, và mới chụp trong vòng 6 tháng. Hình chụp "nguyên gương mặt" là tấm hình mà đương đơn nhìn thẳng trực tiếp vào camera lúc chụp. Đương đơn không được nhìn xuống hay nhìn nghiêng một bên, và cả gương mặt phải chiếm khoảng nửa diện tích của tấm hình. Mặc dầu kiểu tóc và kiểu đầu khác nhau dẫn đến khó định nghĩa chính xác từ "gương mặt", nhưng nhìn chung phần đầu của đương đơn, bao gồm khuôn mặt và tóc phải được thể hiện từ đỉnh đầu đến tận dưới cằm, và tóc từ hai phía hai bên. Hình được chụp nên lộ rõ hai tai. Yêu cầu chính là tấm hình sẽ nhận diện một cách rõ ràng đối với đương đơn. Xem hình chụp mẫu.

NHỮNG TIỆM CHỤP HÌNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Những tiệm chụp hình dưới đây có thể chụp đúng theo quy định của chúng tôi. Danh sách này chỉ mang tính chất tham khảo, đương đơn không bắt buộc phải sử dụng những tiệm chụp hình này.
 Photo Lập 86 Nguyễn Huệ, Quận 1, Hồ Chí Minh, Tel: 08-3829 3640
 Đống Đa 66A Nguyễn Huệ, Quận 1, Hồ Chí Minh, Tel: 08-3829 2595
 Thế Quân 4D Lê Lợi, Quận 1, Hồ Chí Minh, Tel: 08-3822 2035
 Minh Quyên 40B Trần Cao Vân, Quận 3, Hồ Chí Minh, Tel: 08-3824 4654
 Lan Anh 268 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh City; Tel: 08-3844 2229
 Mạnh Đan 448 Điện Biên Phủ, Quận 10, Hồ Chí Minh; Tel: 08-3833 2794

 

Mọi thông tin làm visa định cư Mỹ xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235 333 331
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info
W: www.daisuquan.info
BACK TO TOP