Thủ tục xin điều chỉnh tình trạng di trú diện visa Mỹ K-1 Và K-3

Thủ tục xin điều chỉnh tình trạng di trú diện visa Mỹ K-1 Và K-3
Thủ tục xin điều chỉnh tình trạng di trú cho diện làm visa Mỹ K-1, K-3


Sau khi đến Mỹ, bạn xin thẻ Social Security bằng cách vào trang Web nầy để xem thủ tục xin thẻ Social Security Number:
. http://www.ssa.gov/pubs/10002.html#how

Ngoài ra, hai vợ chồng bạn phải đi đăng ký kết hôn nếu bạn là đương đơn diện K-1.

Sau khi đăng ký kết hôn xong thì bạn nộp những giấy tờ sau đây:
1. Đơn I-485 (Application for Adjustment of Status).  Hướng dẫn khai form I-485
(Du lịch Mỹ cùng Du Lịch Xanh)

2. Đơn I-765 (Application for Employment Authorization). Nếu bạn muốn đi làm trong khi chờ đợi xét đơn.

3. Đơn I-131 (Application for Travel Document). Nếu bạn muốn đi du lịch ra khỏi Mỹ trong thời gian chờ đợi xét đơn.

4. Mẫu bảo trợ tài chánh I-864 và các giấy tờ liên quan đến mẫu I-864 như giấy khai thuế của IRS năm mới nhất, giấy chứng nhận việc làm và giấy chứng nhận tài khoản nhà băng.

5. Mẫu G-1145 (E-Notification of Application/Petition Acceptance).
- Mẫu này không bắt buộc. Tuy nhiên, nếu bạn điền mẫu này và nộp chung với bộ hồ sơ thì Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ sẽ gửi email hay/và text message cho bạn khi họ nhận được bộ hồ sơ của bạn. Nếu bạn nộp mẫu G-1145 thì bạn phải để mẫu này ở trên cùng. Bạn có thể vào trang:
. http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/ ... f3d6a1RCRD của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ để tải mẫu G-1145 và hướng dẫn xuống máy.

Kèm theo những đơn nói ở trên, hai vợ chồng bạn phải nộp bản sao giấy khai sanh của bạn, bản sao giấy kết hôn, bản sao giấy nhập tịch hay giấy chứng nhận quốc tịch Mỹ của người bảo lãnh, bản sao mẫu I-94 (giấy nhập cảnh Mỹ) của bạn, bản sao giấy chấp thuận đơn bảo lãnh I-129F (NOA2) nếu bạn là đương đơn diện K-1 hoặc đơn bảo lãnh I-130 (NOA2) nếu bạn là đương đơn diện K-3, bản sao hộ chiếu của bạn và hai tấm hình khổ hộ chiếu của bạn với tên họ của bạn viết phía sau. (Du lịch Mỹ cùng Du Lịch Xanh)

Riêng về kết quả khám sức khỏe, vì bạn đã khám bệnh bên Việt Nam. Do đó, bạn không cần khám sức khỏe lại nếu bạn nộp đơn I-485 trong vòng một năm sau khi khám sức khỏe tại Việt Nam. Dù bạn không phải khám sức khỏe lại, bạn vẫn cần phải điền một vài phần trong mẫu I-693 và nhờ một bác sĩ chứng mẫu I-693. Bạn sẽ phải điền phần 1 của mẫu I-693 và nộp kèm với mẫu DS-3025 hay bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng bạn đã chích ngừa xong những mũi bắt buộc ở Việt Nam trước khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Nếu bạn không có mẫu DS-3025 thì bạn phải nộp cho bác sĩ đủ bằng chứng về tiền sử chích ngừa của bạn. Nếu bạn không có bằng chứng về tiền sử chích ngừa của bạn, bác sĩ có thể yêu cầu bạn chích ngừa lại những mũi bắt buộc trước khi điền mẫu I-693. Bác sĩ sẽ điền phần 2 và phần 5 của mẫu I-693. Sau khi điền xong mẫu I-693, bác sĩ sẽ bỏ mẫu I-693 vào một bao thư dán kín lại trước khi trao lại cho bạn. (Du lịch Mỹ cùng Du Lịch Xanh)

Để tìm bác sĩ có thẩm quyền gần nơi bạn ở, bạn có thể vào trang Web: https://egov.uscis.gov/crisgwi/go?actio ... e_type=CIV của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS).  (Du lịch Mỹ cùng Du Lịch Xanh)
Những đơn nêu lên ở trên có thể tải xuống ở trang Web (nhìn lên trên ở Mẫu đơn di trú) của Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS)


Toàn bộ giấy tờ nói trên gởi về:
U.S. Citizenship and Immigration Services
P.O. Box 805887
Chicago, IL 60680-4120

Nếu bạn là đương đơn diện K-1 và nếu bạn không kết hôn trong vòng 90 ngày, bạn sẽ phải nộp thêm mẫu đơn I-130. Lúc bấy giờ, bạn phải trả thêm tiền đơn cho mẫu I-130.

BACK TO TOP