Visa định cư Mỹ diện làm việc diện EB-3

Hồ sơ định cư Mỹ diện làm việc

Chương trình EB-1.1

Những cá nhân có khả năng đặc biệt nổi bật về khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hay thể thao.

Chương trình EB-1.2
Các giáo sư và nhà nghiên cứu tài năng.

Chương trình EB-1.3
Quản lý điều hành và giám đốc đa quốc gia

  1. Đối tượng này được xếp vào loại thị thực không định cư L-1 dưới hình thức luân chuyển trong nội bộ công ty/ tập đoàn.
  2. Lưu ý:
  • Không áp dụng cho các nhân viên có trình độ chuyên nghành
  • Chi nhánh công ty phải có thời gian hoạt động tối thiểu được 1 năm.

Chương trình EB-2
Hội viên của các tổ chức chuyên nghiệp có chứng chỉ cấp cao hay tổ chức các cá nhân có khả năng vượt trội. 

Chương trình EB-3
Công nhân lành nghề, chuyên gia và các công nhân khác.
Chương trình định cư Mỹ theo diện lao động phổ thông (EB-3) là chương trình được chấp thuận của bộ luật di trú Mỹ. Hàng năm Cục Di Trú Mỹ cho phép 10,000 visa định cư tại Mỹ theo diện lao động phổ thông. Tiêu chí của EB-3 nhằm thu hút lao động từ các nước đến phát triển nền kinh tế vùng và mong muốn định cư cùng gia đình (vợ/chồng và con) tại Mỹ.

Tiêu chuẩn để làm hồ sơ theo diện lao động phổ thông EB-3

  • Tuổi dưới 45
  • Có Hợp Đồng Lao Động với bên tuyển lao động được chấp nhận tại Mỹ

Quyền lợi lao động phổ thông

  • 40 giờ/ tuần
  • Thu nhập bình quân: 1,500 USD/ tháng
  • Bảo hiểm xã hội và các lợi ích khác theo diện thường trú nhân Mỹ

Chương trình EB-4
Di dân diện đặc biệt- nhân viên hoạt động tôn giáo.

 

Mọi thông tin làm visa định cư Mỹ xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235 333 331
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info
W: www.daisuquan.info


 

BACK TO TOP